logo_geo
ბონდო მძინარაშვილი: შალვა ნათელაშვილს ძალიან უნდოდა, რომ მიხეილ სააკაშვილს დამსგავსებოდა და სააკაშვილი დაემსგავსა ნათელაშვილს!
- +

16 ივნისი. 2018. 02:53
big_banner
არქივი