logo_geo
რამაზ საყვარელიძე: როგორც ჩანს, მამუკა ბახტაძე ის პერსონაა, რომელიც ყველას უსმენს, ყველას აზრს ითვალისწინებს და გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად იღებს.
- +

29 ივნისი. 2018. 18:18
big_banner
არქივი