logo_geo
ბონდო მძინარაშვილი: ლაშა ბუღაძეს, ისევე როგორც, ზოგადად ტუტუცებს, ახასიათებს ისტორიის ანალებიდან ცნობილი ადამიანების სულების გამოხმობა
- +

18 მაისი. 2020. 23:51

 

 

მედია კავშირი „ობიექტივის“ მთავარი რედაქტორი ბონდო მძინარაშვილი სოციალურ ქსელში წერს:

 

 

ლაშა ბუღაძეს (ისევე როგორც, ზოგადად, თავდაჯერებულ ტუტუცებს) ახასიათებს ისტორიის ანალებიდან ცნობილი ადამიანების სულების გამოხმობა და მათი ავტორიტეტის საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად გამოყენება.

 

ამჯერადაც ასე მოხდა, მაგრამ "12 კეისრის ცხოვრების" ავტორი გაიუს სვეტონიუს ტრანკვილიუსი იუსტიციის სახლთან გამოატარა და "ტვ-პირველში" ტრანკვილიანედ "მიიყვანა".

 

 

big_banner
არქივი