logo_geo
ძალადობრივი განცხადებები მშვიდობიანი აქციის მსვლელობის დროს - როგორ გადაიზარდა ჯანსაღი პროტესტი ფიზიკურ დაპირისპირებაში
- +

22 ივნისი. 2019. 14:47

 

 

 

 

big_banner
არქივი