logo_geo
დავა სტრასბურგში დასრულებულია - „ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ ჩამორთმეული ქონება „ქართულმა ოცნებამ“ მფლობელებს დაუბრუნა
- +

25 ნოემბერი. 2020. 01:12

 

 

 

big_banner
არქივი