logo_geo
„სტალინთან შეხვედრის დროს ირანის შაჰი მუხლებზე დაემხო, რათა ხელზე მთხვეოდა მას...“
- +

9 იანვარი. 2020. 16:31

 

Facebook-გვერდი „არქივი Архив“ შემდეგი სახის პოსტს აქვეყნებს:

 

იოსებ სტალინი და ირანის შაჰი მოჰამედ რეზა ფეჰლევი 1943 წელი [არქივი] „სტალინთან შეხვედრის დროს ირანის შაჰი მუხლებზე დაემხო, რათა ხელზე მთხვეოდა მას... ავიაციის მთავარი მარშალის ა.გოლოვანოვის და საბჭოთა კავშირის გმირის პოლკოვნიკ გ.ვართანიანის მოგონებიდან „Когда Сталин вошел в тронный зал, шах вскочил, подбежал и упал на колени, чтобы попытаться поцеловать его руку. Но Сталин наклонился и поднял шаха…“ 1979 წლის ირანის ისლამური რევოლუციის შედეგად შაჰი იძულებული გახდა, დაეტოვებინა ქვეყანა... ერთი წლის შემდეგ 1980 წლის 27 ივლისს ეგვიპტეში - ქ. კაიროში გარდაიცვალა ირანის უკანასკნელი შაჰინ-შაჰი.

 

 

 

 

 

big_banner
არქივი