logo_geo
ილია ჭავჭავაძის წინასაარჩევნო მიმართვა!
- +

27 ოქტომბერი. 2021. 22:36

 

 

 

"ხვალ, 18 მაისს, განკითხვის დღეა. განკითხვის დღე იმისი თუ, _ ვინ უნდა მოუაროს, ვინ უნდა უპატრონოს ტფილისს ამ ოთხს წელიწადს და ვინ უნდა იზრუნოს და ისაქმოს ადამიანურის გულისტკივილითა და გულმოდგინებით ჩვენის კეთილდღეობისათვის, ჩვენის ავკარგიანობისათვის.

 

კანონმა ნება მოგვცა ჩვენს დედაქალაქს ჩვენვე მოვუაროთ, ჩვენვე ვუპატრონოთ ამ მხრით. ჩვენც საკმაო ხარჯს ვიხდით, რომ ეს პატრონობა, ეს მოვლა ყინულზე დაწერილი თამასუქი არ იყოს, ხარჯიც ტყუილუბრალოდ არ იქსაქსებოდეს, საქმე ჩვენდა საკეთილოდ კეთდებოდეს და კეთილი დღედადღე ემატებოდეს ჩვენს მშობელ ქალაქსა.

 

ყველამ ერთად რომ პატრონობა და მოვლა მოვინდომოთ, შეუძლებელია. კანონმა ეს კარგად იცოდა და დაგვიწესა  უკეთესნი კაცნი რიცხვით ოთხმოცი ამოირჩიეთ თქვენ შორის და იმათ მიანდეთ ეგ პატრონობა და მოვლაო.

 

იცოდეთ, დიდი ცოდვა-მადლი თანა სდევს არჩევანსა და ვიდრე ხელი კენჭის ჩასაგდებად დაიძროდეს, თქვენს ნამუსს, თქვენს სინდისს, თქვენს გულს, თქვენს ჭკუას რამდენჯერმე დაეკითხეთ _ ვინ არის ღირსეული და ვინ არა, განურჩევლად დიდისა და პატარისა.

 

იცოდეთ, თქვენ გინდათ კაცი, რომელსაც თქვენი სიკეთე, თქვენი სიყვარული, თქვენთვის გულშემატკივრობა სულელობად არ მიაჩნია, რომელსაც უნდა ებრალებოდეს თქვენი თავი, თქვენი ცოლ-შვილი და თქვენი ოფლით მონაგარს ფულს, ხარჯად თქვენს მიერ გაცემულს, თქვენს კეთილად ცხოვრებას, თქვენს მშვიდობით და უშიშრად ყოფნას ახმარებდეს, რამოდენადაც ყოველივე ეს შესაძლოა.

 

თქვენ გინდათ კაცი, რომ მდიდარს განგებ არ აკლებდეს ქალაქის ხარჯსა და ხმაამოუღებელს შეუძლებელს განგებვე არ უმატებდეს, და რაც მდიდარს დააკლებს, ღარიბს არ ახდევინოს.

 

თქვენ გინდათ კაცი, რომ თქვენი მიყრუებული უბნები ტალახისა და ტყლაპოებისაგან არა ჰყარდეს და მარტო მდიდართა ქუჩები არა ჰლაპლაპებდეს სიფაქიზითა.

 

თქვენ გინდათ კაცი, რომ ხორაგი, საჭმელ-სასმელი, ქალაქის ბაზარში კარგი და საღი იყოს და თქვენ არ გახდენდნენ, არ გაფუჭებდნენ და ამ მხრით უშიშარ იყვნეთ.

 

თქვენ გინდათ კაცი, რომ პურს, ღვინოს, საჭმელ-სასმელს ჩარჩები თუ სხვა ვინმე განგებ მამასისხლად არ ჰხდიდნენ და ამით თქვენ და თქვენს ცოლ-შვილს არ უძვირებდნენ საჭირო საზრდოს და საკვებსა.

 

თქვენ გინდათ კაცი, რომ ქალაქის მოხელეებს ხელსა და კალთას არ აფარებდნენ, როცა იგინი არ ვარგანან და ტყუილუბრალოდ სჭამენ თქვენის ოფლით მონაგარს ფულსა ჯამაგირების სახითა.

 

თქვენ გინდათ კაცი, რომ ბუნებითად კეთილი ჰაერი თქვენის დედაქალაქისა არ იშხამებოდეს უწმინდურების სიყრალითა და არა გშხამვიდეს თქვენ, თქვენს ოჯახს, თქვენს წვრილშვილსა.

 

თქვენ გინდათ კაცი, რომ წყალი უვნებელი და მოუწყვეტელი გქონდეთ და ამასთანაც, რაც შეიძლება იაფი.

 

თქვენ გინდათ კაცი, რომ რაკი ხორაგს თუ სასმელს ბაზარში ჰყიდულობთ, დახათრიჯამებული იყვნეთ, რომ წამხდარს და მოწამლულს არ შემოგაპარებენ.

 

თქვენ გინდათ კაცი, რომ თქვენს წვრილშვილებს სწავლა-განათლების გზა და სახსარი მისცეს, გული კეთილს შეუჩვიოს, ჭკუა სჯასა და მოსაზრებასა, რამდენადაც შესაძლოა.

 

თქვენ გინდათ კაცი, რომ თითქმის ორ მილიონამდე ყოველწვლივ შემოსავალი ქალაქისა, თქვენგანვე ხარჯად აღებული, თქვენვე და თქვენს ქალაქს საერთოდ ჰხმარდებოდეს გამოზოგვითა და ცოდნითა და არა აქეთ-იქით იფანტებოდეს გულდაუდებლობით და უთადარიგობითა.

 

ვისაც ხელი მიგიწვდებათ, ყველანი უნდა მიხვიდეთ არჩევანზე და თქვენი მოქალაქური, კაცადკაცური მოვალეობა გადაუხადოთ თქვენს მშობელ ქალაქსა.

 

იცოდეთ, რომ ვისაც ხვალ ჩააბარებთ საბჭოში ხმოსნობას, იმას აბარებთ მთელის ოთხის წლის თქვენს საერთო სვე-ბედსა, თქვენის ოჯახობის საერთო კეთილსა და ბოროტსა.

 

ოთხი წელიწადი ბევრის რისამეა შემძლებელი, ავიც შეიძლება ბევრი მოგვაყენოს კარს და კარგიც.

 

გულს ნუ გაიმრუდებთ, სულს ნუ წაიწყმედავთ!

 

იცოდეთ, ეს დიდი საქმე თქვენს ნამუსს, თქვენს სინიდისს, თქვენს პატიოსნებას აბარია.

 

ახსენეთ ღმერთი, და ღვთისა და მართლის სახელით, შეუდექით არჩევანის დიდს საქმეს და მარჯვენას თქვენსას ის არ აქმნევინოთ, რასაც გული და სინდისი არ გეუბნებათ".

 

1897

 

ნუგზარ ფოფხაძე

 

პ.ს. და, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიმართვის ავტორი  გახლდათ ბუმბერაზი ილია, მაინც „დაიწუნეს" და არ(!) აირჩიეს(!). ასევე, გააშავეს (!!!) მეორე ბუმბერაზი,   `საქართველოს ბულბული~  ა კ ა კ ი!

 

რატომ? იმიტომ, რომ...

 

ვეებერთელა მამულიშვილების, პრაქტიკულად ერის მამების პარალელურად, თუ უფრო ხშირად,  საპირისპიროდ, ყოველთვის, ყველა `დროში~, ყველა კუთხეს, ქალაქს, სოფელს, ქუჩას ჰყავდა, ჰყავს და, სავარაუდოდ, მუდამ ეყოლება არა მარტო საკუთარი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, არამედ თავისი `ჭკუის და გაქანების~ მსგავსი `შადიმანი~, განუმეორებელი რეფორმატორი,  აღმაშენებლის ტოლი სტრატეგი, ჭყონდიდელზე შორსმჭვრეტელი `მოღვაწე~, თამარზე `ძლიერი და გამოცდილი~ სავარაუდო მმართველი, გიორგი ბრწყინვალეზე მოქნილი, ოკუპანტისთვის `პანჩურის მთავაზებელი~, ერეკლე მეფეზე ჭკვიანი და დაუღალავი მებრძოლი, ილიაზე ბრძენი, აკაკის ტოლი  პატრიოტი და რუსეთის მოძულე არაერთი  `მიშიკო-გიგილო-გრიშიკო-ზალიკია-თაკოია-შალიკია-ტაკოია-კაკოია-ნატოია-ალეკო-ლაშიკო-ოთიკო-მურმანა-ბადრია-არმაზა შუბლაძეეები, უგულავები, ბაქრაძეები, ვაშაძეები, ახვლედიანები, კახიძეები-მაჭუტაძეები...~ და ამიტომაც ყოველთვის თუ არა, უფრო ხშირად, ღირსეულთა სანაცვლოდ, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ასპარეზზე, ოლიმპზეც კი, მოდიოდა, მოდის და, თუ ჭკუას არ მოვუხმეთ, კიდევ მოვა კოლექტიური „ლილიპუტა"... გუგავა!

 

ისე არ აუდგათ ამათ გვერდები!

 

P.S. გვარ-სახელები და თიკუნები პირობითია. მხოლოდ და მხოლოდ!

 

ნინო კვაჭანტირაძე

 

მჯერა, არ ვინანებ!

 

ახლა 2021 წელია,  ჩვენ თბილისს 77-ე მერი (წარსულში ამირა, ქალაქის თავი, აღმასკომის თავმჯდომარე) უნდა ავურჩიოთ, კიდევ ერთხელ, გულისყურით და საღი თვალით წაიკითხეთ ეს,

 

124 წლის წინ  დიდი ილიას დაწერილი ...

 

ჩემი ხმა  კახა კალაძეს!!! მჯერა,

 

არ ვინანებ!!!

 

 

 

 

წყარო : wyaro
big_banner
არქივი