logo_geo
გალაკტიონ ტაბიძე და ვაჟა-ფშაველას მეუღლე
- +

6 მაისი. 2019. 18:20

 

 

გალაკტიონ ტაბიძე და ვაჟა-ფშაველას მეუღლე თამარ დიდებაშვილი, რომლებიც „ვაჟაობას“ ესწრებოდნენ. ფოტო გადაღებულია 1955 წლის 14 აგვისტოს.

 

 

 

big_banner
არქივი